Kerncijfers

BALANS (in miljoen EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACTIVA 2.114,3 2.217,6 2.246,2 2.357,9 2.358,5 2.554,8
Financiële vaste activa 1.296,5 1.338,9 1.370,5 1.525,8 1.682,6 1.899,8
Schuldvorderingen lt 50,0 50,0 50,6 55,0 55 52,5
Schuldvorderingen kt 23,7 23,6 16,7 28,4 23,5 13,7
Thesaurie 743,2 803,9 807,0 736,9 616,2 569,7
Andere posten 0,9 0,9 1,4 11,8 8,2 19,1
PASSIVA 2.114,3 2.217,6 2.246,2 2.357,9 2.385,5 2.554,8
Eigen vermogen
  Kapitaal
  Uitgiftepremie
  Reserves
  Overgedragen resultaat
2.084,7
1.532,7
28,9
122,3
400,8
2.176,3
1.532,7
28,9
127,9
486,8
2.203,4
1.473,4
28,9
133,7
567,4
2.315,8
1.473,4
28,9
141,2
672,3
2.356,9
1.473,4
28,9
143,9
710,6
2.369,6
1.473,4
28,9
144,8
722,5
Voorzieningen en uitgestelde belastingen       0,6 0,5 0,0
Schulden korte termijn
  waarvan schuld voor dividend
29,6
20,0
41,2
20,0
42,8
28,8
41,5
37,4
28,1
13,7
185,2
4,2

 

RESULTATENREKENING
(in miljoen EUR)
2015 2016 2107 2018 2019 2020
Recurrente bedrijfsopbrengsten
Recurrente bedrijfskosten
0,6
-5,2
20,9
-5,0
4,3
-6,4
7,6
-8,1
7,7
-10,2
5,6
-16,4
Recurrente financiële opbrengsten
Recurrente financiële kosten
112,1
-1,7
130,7
-0,6
135,3
-2,6
141,3
-2,0
92,8
-0,6
32,7
-1,4
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
0,8
-22,3
2,0
-32,4
3,1
-15,7
48,6
-35,7
2,3
-33,1
44,8
-46,9
Resultaat voor belastingen 84,3 115,6 118,1 151,7 59,0 18,4
Belastingen -0,6 -4,0 -2,9 -1,9 -4,2 -1,(
Nettoresultaat
Dividend over het boekjaar
83,7
20,0
111,6
20,0
115,2
28,8
149,8
37,4
54,8
13,7
17,0
4,2