Portefeuille voor eigen rekening

Situatie op 31 december 2020
 
BEDRIJF PARTICIPATIE ACTIVITEIT

FONDS VOOR SPOORWEG-INFRASTRUCTUUR

www.fif-fsi.be

100% De vennootschap heeft tot doel terreinen die vroeger tot de spoorweginfrastructuur behoorden, te verkopen aan bouwpromotors en vastgoedinvesteerders.

CONGRESPALEIS
"SQUARE"

www.square-brussels.eu

100% De NV Congrespaleis heeft als doel het organiseren van vergaderingen, congressen, tentoonstellingen, beurzen en evenementen in haar gebouwen te Brussel.
ZEPHYR-FIN 100% De vennootschap heeft als doel het verwerven en beheren van roerende waarden uitgegeven door luchtvaartmaatschappijen of vennootschappen verbonden met deze sector.
CERTI-FED 100% De vennootschap heeft tot doel de verwerving van alle participaties in vennootschappen waarin de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een participatie bezit, alsook de certificatie van aandelen.

BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING (BMI)

www.bmi-sbi.be

60,07% Een gespecialiseerde dochtervennootschap die het co-financieren van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven tot doel heeft, hoofdzakelijk ten behoeve van KMO’s die zich in een expansiefase bevinden of die een belangrijk groeipotentieel vertonen.

A CAPITAL CHINA OUTBOND FUND (Spiegelfonds)

www.acapital.eu

50,00% Feeder fonds opgericht met China Investment Corporation om te investeren in het A Capital China Outbound fund dat Chinese investeerders wil aantrekken voor Europa en voor België in het bijzonder.

BLUEBERRY (SABCA)

www.sabca.be

50,00% Blueberry is ontstaan naar aanleiding van de overname van SABCA door een consortium van FPIM en Sabena Aerospace in juni 2020 en het samenvoegen van de activiteiten van beide bedrijven onder Blueberry, waardoor een sterke industriële luchtvaartgroep is gecreëerd.

SWIMOVE

www.swimove.be

49,00% Een nieuwe vennootschap met sociaal oogmerk, die op initiatief van de VUB werd opgericht. Ze heeft als opdracht het beheer van de renovatie en de uitbreiding van het zwembad van de VUB, evenals de uitbating van een zwemschool.

BGF MANAGEMENT

www.belgiangrowthfund.be

49,00% Het “Belgian Growth Fund” opgericht in april 2019, is een dakfonds dat geïnspireerd is op een gelijkaardig succesvol model in Denemarken. Het zal fondsen (van een zekere grootte) ondersteunen die investeren in beloftevolle Belgische en internationaal bedrijven en deze helpen doorgroeien.

DATANG - FPIM VENTURE CAPITAL FUND

www.datang-telecom.com

45,00% Investeringsfonds dat de FPIM heeft opgericht met de Chinese Datang groep om venture capital in China te promoten.

SMARTFIN VENTURES

www.smartfinvc.com

41,89% SmartFin is een fonds dat als doel heeft minderheidsparticipaties te nemen in “early stage” bedrijven die actief zijn in zogeheten intelligente nieuwe technologieën, toegepast op de financiële sector (FinTech), alsook in aanverwante technologieën zoals beveiliging, Big Data, artificiële intelligentie en bedrijfssoftware.

BELGIAN GROWTH FUND I

www.belgiangrowthfund.be

39,84% Het “Belgian Growth Fund” opgericht in april 2019, is een dakfonds dat geïnspireerd is op een gelijkaardig succesvol model in Denemarken. Het zal fondsen (van een zekere grootte) ondersteunen die investeren in beloftevolle Belgische en internationaal bedrijven en deze helpen doorgroeien.

BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND - I4B

www.infra4be.com

33,33% I4B, Belgian Infrastructure Fund, werd opgericht in februari 2019 om de ontwikkeling van de Belgische infrastructuur te ondersteunen. Het fonds telt 3 investeerders: de FPIM, AG Insurance en Synatom. Het fonds bestrijkt verschillende sectoren, waaronder energietransitie, transport, sociale infrastructuur en telecominfrastructuur.

PALEIS VOOR 
SCHONE KUNSTEN (Bozar)

www.bozar.be

32,53% De vennootschap heeft als doel het opzetten, uitwerken en uitvoeren van een multidisciplinaire en geïntegreerde culturele programmering.
THEODORUS IV 30,42% Het Fonds Th4, heeft als bijzonderheid in vergelijking met zijn voorgangers de wijze waarop de ULB en de onderzoekers vergoed worden, en de wens om investeerders van buiten België in het kapitaal te doen stappen en zodoende het investeringsbeleid van Theodorus op te waarderen.

BECENTRAL

www.becentral.org

30,31% BeCentral is een nieuwe digitale campus aan het Centraal station in Brussel, die gezamenlijk werd opgericht door en de steun krijgt van meer dan 40 ondernemers. Hij moet het tekort aan digitale competenties verhelpen en de digitale transformatie in België versnellen, om onder meer het groeipotentieel van de economie maximaal te benutten en zo veel mogelijk nieuwe jobs te scheppen.

BPOST

www.bpost.be

26,91% De vennootschap levert binnenlandse- en internationale postdiensten, het transport, de sortering en de uitreiking van poststukken, drukwerk, dagbladen en van al dan niet geadresseerde documenten. Zij levert eveneens financiële en bank diensten.

FORTINO CAPITAL VENTURE II

www.fortinocapital.com

25,32% Fortino Capital Ventures II, opgericht begin 2020, is een vervolginvesteringsfonds van Fortino Capital Ventures I Arkif. Het investeert in technologiebedrijven met een hoog groeipotentieel en bedrijven die een digitale transformatie ondergaan.

BRUSSELS AIRPORT COMPANY

www.brusselsairport.be

25,00% De vennootschap heeft als doel het bezitten en het beheren van aandelen en certificaten, die aandelen van de NV The Brussels Airport Company vertegenwoordigen.

ACCESSIA PHARMA

www.accessiapharma.com

25,00% Bedrijf met een gedeelde GMP-eenheid (Good Manufacturing Practice) voor de productie van commerciële- en klinische partijen.
THEODORUS III 24,69% Een universitair investeringsfonds.

SCALE-UPS

www.scale-ups.eu

24,56% Scale-ups.eu is een initiatief met als doel de ontwikkeling van scale-ups in Europa te versnellen door ze in contact te brengen met een uitgebreid netwerk van investeerders en tegelijk de samenwerking met hightechbedrijven en grote ondernemingen uit zijn netwerk te bevorderen en te versnellen.

BILOBA
(Ginkgo Fund I)

www.ginkgofund.com

24,27% De Luxemburgse vennootschap heeft tot doel het nemen en het behouden van participaties in het Ginkgo Fonds. Het Ginkgo Fonds investeert in herontwikkelingsprojecten van verontreinigde gronden in Frankijk en in België.

NXTPORT

www.nxtport.com

23,72% NxtPort beheert een dataplatform dat bedoeld is om gegevens van de verschillende schakels van de logistieke aanvoerketen, die is verbonden aan de activiteiten in de Antwerpse haven, te verzamelen en vervolgens te groeperen / centraliseren. Het platform moet het delen van gegevens verbeteren, wat de transparantie en efficiëntie ten goede zal komen.

THAUMAS "EUROPORTS"

www.euroports.com

23,32% Thaumas is een holdingmaatschappij die aanvankelijk werd opgericht en gebruikt als juridische entiteit om het overnameproces van de havengroep Euroports te beheren. Op de datum van de closing van de transactie wordt zij eigenaar van de aandelen.

BIOXODES

www.bioxodes.com

23,08% Bioxodes is een bedrijf dat, vanuit onderzoeken door de ULB op teek speeksel, een molecule ontwikkeld heeft met antistollingseigenschappen zonder risico op hemorragie.

EXEVIR BIO

www.exevir.com

22,78% ExeVio Bio werd opgericht als een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en richt zich met haar lama nanobody technologie op het ontwikkelen van een therapeutische behandeling tegen Covid-19 en andere potentiële ziekten gerelateerd aan betacoronavirusse.

PDC LINE PHARMA

www.pdc-line-pharma.com

22,21% Het bedrijf is een spin-off van het Etablissement Français du Sang (EFS). Het is actief in de immuno-oncologie, oftewel de productie van therapeutische vaccins in de strijd tegen kanker. PDC Line Pharma beschikt over 2 producten: één in het domein van de melanomen en één in het domein van de longen.

AIR BELGIUM

www.airbelgium.com

22,19% Air Belgium is een Belgische luchtvaartmaatschappij die in maart 2018 haar certificaat en vergunning van luchtvervoerder kreeg. Air Belgium maakte op 29 maart 2018 zijn eerste vlucht voor rekening van een derde maatschappij.

FIDENTIA GREEN BUILDINGS

www.fidentia.be

21,33% Deze vennootschap die functioneert als een fonds, heeft als doel gebouwen met een zeer laag energieverbruik te ontwikkelen, te bouwen en te verkopen.

NATIONALE LOTERIJ

www.loterie-nationale.be

21,28% De vennootschap is belast met de organisatie van openbare loterijen, weddenschappen en wedstrijden.

REGENERO

www.futuregenerations.be

20,74% Impactfonds Regenero werd opgericht in februari 2019 en biedt een unieke toegang tot bedrijven die met hun producten en diensten de huidige sociale en ecologische uitdagingen helpen aangaan en de regeneratieve economie vooruithelpen.

TARA INDIA FUND IV TRUST

www.iimlindia.com

20,65% Tara Investment Fund IV is een Indisch investeringsfonds actief in beleggingen met maatschappelijke impact. Dit fonds legt zich toe zich op investeringen in start-ups met een innovatief karakter.

QBIC II FUND ARKIV

www.qbic.be

20,37% Investeringsfonds gespecialiseerd in het investeren in spin-offs van onderzoeksinstellingen die verbonden zijn aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Het is ook gericht op een samenwerking  met de Belgische ziekenhuizen.
FUND + 20,18% Fund+ is een naamloze vennootschap met als doel op te treden als investeringsvennootschap en het financieren van bedrijven die actief zijn in de sector van ‘life sciences’ vooral in de technologie, de ontwikkeling en de toepassingen op dit gebied.

EPIMÈDE

www.epimede.com

20,00% Epimède, opgericht als PRIVAK, is een fonds dat in risicokapitaal van kleine en middelgrote technologiebedrijven investeert, vooral uit het Waalse Gewest, door hen zo de kans te bieden om te groeien.

VIVES INTER-UNIVERSITY FUND

www.vivesfund.com

20,00% Vives Inter-University Fund (Vives III) werd in de zomer van 2020 gelanceerd. Het is een multisectoraal technologiefonds dat investeert in projecten met een positieve maatschappelijke impact. Het fonds investeert zowel in spin-offs van de UCLouvain als in haar partneruniversiteiten als in start-ups.

CIM CAPITAL RESTRUT FUND

www.cimcapital.be

19,90% CIM Capital is een houdstermaatschappij, gevestigd in Antwerpen, gespecialiseerd in bedrijfsherstructureringen. CIM Capital begeleidt bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt en financiële versterking, maar ook operationeel.

ADDAX MOTORS

www.addaxmotors.com

18,42% Addax Motors is een producent van lichte elektrische bestelwagens met drie eindmarkten: gemeenten, last mile delivery en industrie. De voertuigen van Addax bieden een milieuvriendelijker alternatief voor de traditionele bestelwagen en ze zijn vaak beter aangepast aan de specifieke noden van de klant.

QBIC FEEDER FUND

www.qbic.be

18,37% Qbic is een interuniversitair (UGent, UAntwerpen en VUBrussel) investeringsfonds dat zich richt op de transformatie van technologische doorbraken naar duurzaam ondernemen.

SEEDER FUND

www.seederfund.be

18,29% Seeder Fund heeft een vernieuwde aanpak om beter te voldoen aan de behoeften van Belgische start-ups aan venture capital early stage. Met deze aanpak winnen de start-ups in hun eerste drie bestaansjaren heel wat tijd, doordat ze zich kunnen concentreren op hun groei in plaats van op hun financiering op korte en middellange termijn.

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND

www.capricorn.be

18,18% Opgericht 28 juni 2019, investeert de Capricorn Digital Growth Fund in ondernemingen, actief in de ICT-sector (‘digital technologies’) in de ruime zin. Het fonds richt zich vooral op ‘data gedreven’ ondernemingen die gebruik maken van artificiële intelligentie met speciale aandacht voor toepassingen op het vlak van gezondheidszorg (‘digital healthcare & connected medtech’) en het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

CALYOS

www.calyos-tm.com

18,07% Calyos is een technologiebedrijf dat tweestaps thermische systemen ontwikkelt en produceert voor het koelen van vermogenselektronica en elektronische onderdelen. De technologie van Calyos (Loop Heat Pipe) is baanbrekend en volledig passief. Ze werkt zonder pompen en energie, en is dus een groene, stille, voordelige en zeer betrouwbare oplossing.

NEWTON BIOCAPITAL I

www.newtonbiocapital.com

17,67% Het fonds werd in april 2017 opgericht als een private privak en mikt op ondernemingen die zich toeleggen op de behandeling van chronische ontstekingsziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Het fonds richt zich op zowel Belgische als Europese ondernemingen, in de wetenschap dat het accent voor Belgische bedrijven op early-stagedossiers zal liggen, van het universitaire spin-offtype.

NUCLEIS

www.nucleis.eu

17,20% De onderneming legt zich toe op de productie in een GMP-omgeving van radiofarmaceutische geneesmiddelen voor menselijk gebruik (met inbegrip van nucleaire of niet-nucleaire medische beeldvorming). Ze is het resultaat van een "spin-off" proces van het Centre de Recherche du Cyclotron aan de ULg.

NCARDIA BELGIUM

www.ncardia.com

17,12% Ncardia ontwikkelde een proces voor de productie van geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPSC) en produceert hartspiercellen of cardiomyocyten. Geïnduceerde pluripotentie is het "herprogrammeren" van een gedifferentieerde cel in een stamcel, door het reactiveren van de expressie van de genen die verbonden zijn aan het embryonale stadium.

CISSOID

www.cissoid.com

16,86% Cissoid is een bedrijf dat halfgeleiders en geïntegreerde circuits die bestand zijn tegen extreme temperaturen ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt. Cissoid verleent ook advies op dit gebied.

SINNOLABS HONG KONG LIMITED

www.sinnolabs.com

16,67% Platform gelanceerd in 2016 door Belgische ondernemers die al jarenlang in Shangai actief zijn. Hun doel is de innovatieve Belgische kmo’s te helpen inzicht te krijgen in de Chinese markt en ze te ondersteunen bij hun ontwikkeling in China.

PHARMAFLUIDICS

www.pharmafluidics.com

16,22% PharmaFluidics is een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel, actief in de ontwikkeling van een nieuwe generatie scheidingskolommen voor het opsporen van moleculen in vloeistoffen met een complexe chemische samenstelling. Met de commercialisering van hun speerpunttechnologie, de µPAC microchip, wil PharmaFluidics een doorbraak realiseren in de wereld van complexe scheidingen en analyses van biologische stalen zoals biopsies.

SCALEFUND II

www.scale-fund.com

15,58% SCALEFUND II is een investeringsfonds gewijd aan de post-seed- en pre-scaleupfase, met een investering die kan schommelen tussen 300.000 EUR en 500.000 EUR in het kader van een eerste verbintenis, en de mogelijkheid om die daarna op te volgen. Het fonds onderscheidt zich door het feit dat het alleen investeert in dossiers die al een of meerdere keren een fundraising hebben gedaan, en waarvan we de bestaande investeerders kennen.

GOOD HARVEST VENTURES

www.astanor.com

15,41% Astanor, dat het Good Harvest Ventures I-fonds heeft opgericht, verenigt kapitaal, doorgedreven kennis van de sector en disruptieve technologieën om een ​​voedseltoekomst te creëren die voedzaam, regeneratief, evolutief en betrouwbaar is en heerlijk voedsel biedt voor iedereen, en draagt tegelijk bij aan de 'netto-nuldoelstelling'. Good Harvest Ventures I werd opgericht om vooral te investeren in het eigen vermogen van technologiebedrijven die in een opstart- of vroege groeifase zitten en actief zijn in de voedings- en landbouwsector.

INVENTURES II

www.inventures.fund

15,36% Inventures II is een durfkapitaalfonds met Belgische impact dat wordt beheerd door Inventures Investment Partners NV. Dit fonds investeert in start-ups en scale-ups in België (en buurlanden) die beantwoorden aan ten minste één van de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling zoals vermeldt door de Verenigde Naties. Het fonds concentreert zich vooral op onderwijs, gezondheid, smart cities, hernieuwbare energie en duurzame voedselproductie.

KEBONY AS EN KEBONY BELGIUM

www.kebony.com

15,20% Kebony is van oorsprong een Noors houtveredelingsbedrijf. Zijn speerproduct is een volwaardig alternatief voor tropisch hardhout dat wordt vervaardigd uit snelgroeiend naaldhout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

WHITE FUND

www.whitefund.be

15,08% White Fund werd opgericht in oktober 2019 en streeft ernaar om het nieuwe referentie-investeringsfonds in België te worden voor earlystagebedrijven in de medtechsector.

CAPRICORN ICT ARKIV

www.capricorn.be

15,06% Investeringsfonds dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven die actief zijn in de sector van de “big datas” en de numerieke gezondheidszorgen, voornamelijk in de ICT-toepassingen.

THE FACTORY FUND

www.thefaktory.com

14,99% Het fonds Faktory II wil startkapitaal verschaffen aan technologiebedrijven (hoofdzakelijk Internet of Things en Software as a Service) die willen uitgroeien tot wereldleiders in 2B-marktniches. Het werd in december 2019 opgerich en investeert enkel in bedrijven die een product, en geen dienst, aanbieden, om dat op wereldschaal te kunnen uitrollen.

SONACA

www.sonaca.com

14,75% Internationale groep met als belangrijkste activiteiten de ontwikkeling, de productie, de assemblage en het testen van lucht- en ruimtevaartsystemen.

ONCO DNA

www.oncodna.com

14,75% De onderneming is actief in de typering van genetische data en eiwitten in weefselstalen die door oncologen ter analyse worden doorgestuurd. Ze werd opgericht in december 2012 en werkt nauw samen met het Instituut voor Pathologie en Genetica. Dankzij deze samenwerking hoefde OncoDNA geen zware investeringen te doen op het vlak van medische analyse.
PERFORMA CLEANTECH INVESTMENT FUND (Brazilië) 14,72% Een internationaal investeringsfonds, opgericht in samenwerking met de Braziliaanse ontwikkelingsbank BNDES en actief is op het gebied van de energie-efficiëntie, de behandeling en het beheer van afvalwater en vaste afvalstoffen, en focust op innovatieve en duurzame technologieën in Brazilië.

9.5 MAGNITUDE VENTURES

www.ninepointfive.vc

14,68% 9.5 Magnitude Ventures is een corporate-venturingfonds dat investeert in technologiebedrijven tijdens hun opstartfase (early stage) en groei (scale-up). Het DNA van 9.5 bestaat uit digitalisering, consumer centricity en partnerships met grote corporate groepen.

FIDENTIA BELUX INVESTMENTS (Fidentia II)

www.fidentia.be

14,50% Beleggingsfonds dat investeert in kantoorgebouwen met een groen certificaat. Deze gebouwen zijn gelegen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

CHINA-BELGIUM TECHNOLOGY INNOVATION INDUSTRY FUND

www.capricorn.be

14,29% Na de ondertekening van een MoU met Wuxi Capital in augustus 2018 en van een intentieverklaring tijdens het bezoek van de Chinese premier aan Brussel in oktober 2018, investeerde de FPIM begin 2019 in een nieuw Chinees-Belgisch investeringsfonds, China – Belgium Technology Innovative Industry Fund (CBTIIF), samen met Wuxi Capital en JIC.

V-BIO FUND 2

www.v-bio.ventures

13,90% Beleggingsfonds dat zich richt op het vinden, opbouwen en financieren van jonge en innovatieve bedrijven met ambities in de biowetenschappen.

INNOVATION FUND

www.innovationfund.eu

13,80% Innovation Fund is een naamloze vennootschap die handelt als een bellegingsfonds en gericht is op innovatieve bedrijven “nearly stage” en “venture”, in de chemische industrie door middel van financiering, consulting, bijstand in beleid, strategie en beheer.

PROFINPAR

www.profinpar.com

13,28% Profinpar Fund is een fonds van ondernemers die streven naar een partnerrelatie met familiale kmo’s en hun aandeelhouders. Wat Profinpar bijzonder maakt, is het feit dat het een aanbod van durfkapitaal koppelt aan de knowhow van zijn talrijke investeerders. Profinpar Fund wil optreden als actieve partner en groeikatalysator, door de overdracht of de optimalisering van bedrijven te ondersteunen.

IN2ACTION CAPITAL OVERFLOW VC

www.in2actioncapital.be

13,19% De grondleggers van Down 2 Earth Capital, dat in 2013 werd opgericht als buy-out fonds en verstrekker van groeikapitaal aan Belgische KMO’s hebben een nieuw private equity fonds “In 2 Action Capital” uit de grond gestampt dat zich in essentie zal toeleggen op ondernemingen met financiële problemen of die een strategische heroriëntatie nodig hebben, business units die geen kernactiviteit meer vormen binnen een groter geheel alsook familiebedrijven met opvolgingsuitdagingen.

IN2ACTION CAPITAL CV

www.in2actioncapital.be

13,19% De grondleggers van Down 2 Earth Capital, dat in 2013 werd opgericht als buy-out fonds en verstrekker van groeikapitaal aan Belgische KMO’s hebben een nieuw private equity fonds “In 2 Action Capital” uit de grond gestampt dat zich in essentie zal toeleggen op ondernemingen met financiële problemen of die een strategische heroriëntatie nodig hebben, business units die geen kernactiviteit meer vormen binnen een groter geheel alsook familiebedrijven met opvolgingsuitdagingen.

EPICS THERAPEUTICS

www.epicstherapeutics.com

12,85% Epics Therapeutics is een van de eerste bedrijven ter wereld die actief zijn op het gebied van de epigenetica van therapeutisch ribonucleïnezuur (RNA). Het wil toonaangevend worden in de ontwikkeling van kleine moleculen die een aantal fysiologische onevenwichten kunnen corrigeren als gevolg van epigenetische afwijkingen van RNA die tot kanker leiden.

VOLTA VENTURES

www.volta.ventures

12,79% In het zog van zijn voorganger Volta Ventures I dat in 2014 het levenslicht zag, spitst het vervolgfonds zich toe op software en internet ondernemingen in de Benelux. Het Volta Ventures team heeft de ambitie om in de komende vijf jaar in een 20-tal bedrijven te investeren. In het bijzonder zal de focus liggen op innovatieve start-ups met sterke en gebalanceerde teams in combinatie met een unieke marktpositie en schaalbaar businessmodel.

LSP 6

www.lspvc.com

12,33% LSP 6 is een investeringsfonds dat werd opgericht in 2018 en actief op het vlak van menselijke gezondheid. Het doel van het fonds is om te investeren in een vijftiental bedrijven die actief zijn in het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, voornamelijk in Europa  en om de ontwikkeling van geneesmiddelen op de eerste plaats te zetten . Er bestaat een evenwicht tussen ontwikkelingsprojecten in prille en meer gevorderde stadia.

INDUSTRYA FUND

www.industrya.com

11,90% Het fonds INDUSTRYA heeft als missie om industriële start-ups en scale-ups te zoeken, te identificeren, te begeleiden, te helpen vestigen en erin te investeren. Het fonds is voornamelijk actief in industriële sectoren die verband houden met de energietransitie, industry 4.0 en grondstoffen. Het zal start-ups en scale-ups begeleiden die strategisch interessant lijken voor de ontwikkeling van de Belgische en Europese industrie.

CAPRICORN HEALTH TECH FUND

www.capricorn.be

11,89% Investeringsfonds gespecialiseerd in het investeren in hoogtechnologische activiteiten in de gezondheidssector.

ISTAR MEDICAL

www.istarmed.com

11,72% Bedrijf die oogimplantaten ontwerpt dank zij het gebruik van het biomateriaal STAR, ontwikkeld door de Universiteit van Washington in Seattle (VS).

VIVES II

www.vivesfund.com

11,68% Vives II is een multisectorieel UCL verbonden investeringsfonds met als doel in jonge hoogtechnologische bedrijven te investeren; in het bijzonder diegene die ecologisch innoverend werk leveren.

CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

www.capricorn.be

11,56% Fonds dat investeert in ondernemingen die innovatieve technologie ontwikkelen die aan de basis zal liggen voor een nieuwe generatie, duurzame chemische bedrijvigheid, evenals in innovatieve chemische onvormingdsprocessen gericht op efficiëntie en duurzaamheid.

REMYND

www.remynd.com

11,07% reMYND is een bedrijf in de klinische fase dat geneesmiddelen ontwikkelt voor de Ziekte van Alzheimer, diabetes en andere aandoeningen veroorzaakt door cellulaire disfunctie op basis van een eigen drug discovery platform. reMYND onderscheidt zich van zijn concurrenten door het zoeken naar nieuwe mechanismen die de onderliggende oorzaken aanpakken en daarbij de betreffende menselijke cellen genezen eerder dan enkel de symptomen te behandelen of de ziekte te vertragen.

SYNERGIA MEDICAL

www.synergia-medical.com

11,05% Synergia Medical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en de commercialisering van actieve implanteerbare hulpmiddelen. Ze werkt aan de ontwikkeling van een neurostimulator voor epilepsie die gebruik maakt van glasvezels in plaats van elektrische draden. De bedoeling is compatibel te zijn met beeldvorming door magnetische resonantie.

FORTINO CAPITAL I ARKIV

www.fortino.be

10,82% Investeringsfonds dat investeert in technologie bedrijven met een sterk groeipotentieel en in ondernemingen die een digitale transformatie ondergaan, vooral in de Benelux.

GINKGO FUND II

www.ginkgofund.com

10,57% Fonds actief op het gebied van verwerving, rehabilitatie en ontwikkeling van verontreinigde gronden of braakliggende terreinen in stedelijke gebieden in Frankrijk of België, met het oog op hun terugkeer op de vastgoedmarkt.

INBIOSE

www.inbiose.com

10,41% Inbiose is een snel groeiend industrieel biotechnologiebedrijf dat in 2013 opgericht werd als spin-off van de Universiteit van Gent en zich toelegt op de productie van complexe suikers door fermentatie met bijzondere micro-organismen via een uniek en gepatenteerd technologieplatform GlycoActives.

AUXIN SURGERY

www.auxin.eu

10,03% De vennootschap heeft als missie om traditionele instrumenten voor chirurgische dissectie te combineren met een chemische molecule (MESNA, een molecule van UCB), om chirurgen een eenvoudig te gebruiken en goedkope (tijdbesparende) oplossing te bieden die werd geregistreerd als een medisch hulpmiddel van klasse III in de EU. Deze oplossing vergemakkelijkt de ablatie van weefsels (tumors, fibrose) zonder de gezonde weefsels errond te beschadigen, zonder aanzienlijke neveneffecten en met een lage kans dat het “ongezonde” weefsel terugkeert.

TEXERE BIOTECH

www.texerebiotech.com

10,00% Texere heeft als doel om materiaal aan te bieden voor botreconstructie en reconstructieve chirurgie waarmee een “allotransplantatie van botten kan worden uitgevoerd met menselijke weefsels”. Het centrale idee is dus om koppen van dijbenen die overblijven na operaties te gebruiken en een model op te stellen om die koppen te behandelen, te versnijden en te bewaren om er steunmiddelen van te maken voor mensen die herstellen van een beentransplantatie.

BIOQUBE FACTORY FUND

www.bioqubeventures.com

10,00% Het gedachtegoed achter Bioqube Factory Fund vloeit voort uit het initiatief van drie partners (Nico Vandervelpen, Debora Dumont en Dirk Reyn) die in 2016 op de site van Jansen Pharmaceutica in Beerse gestart zijn met het begeleiden van beloftevolle R&D projecten. De opgedane kennis en de geboekte successen wensen zij verder gestalte te geven door bijkomende financiële middelen aan te trekken zodat zij voldoende financiële slagkracht verwerven om hun schouders te kunnen zetten onder de verdere uitbouw van het Belgische Life Sciences eco-systeem.

NORMANDY HADRONTHERAPY/NHA (IBA)

www.iba-worldwide.com

9,77% De technologische oplossing die Normandy Hadrontherapy (hierna NHa) voorstelt, heeft als doel hadrontherapie (protonentherapie en behandeling met koolstofionen) toegankelijker te maken voor klinische behandelingscentra. De door NHa voorgestelde technologie heeft als doel de synchrotron te vervangen door een isochrone cyclotron, die compacter is, veel goedkoper en gemakkelijker te bedienen en te onderhouden dan de thans gebruikte synchotrons.

HERAN HEALTH TECH FUND I COMMV

www.heranpartners.com

9,68% Heran HealthTec Fund I is één van de meest gefocuste fondsen in het Belgische venture capital sector. Het fonds belegt uitsluitend in health tech, d.w.z. bedrijven die zich op het kruispunt bevinden van IT en health care. Het betreft hier voornamelijk softwareoplossingen die helpen bij het analyseren en/of beheren van medische data in de verschillende fasen van de gezondheidszorg. Vaak wordt hiervoor artificial intelligence ingezet.

ENDO TOOLS THERAPEUTICS

www.endotools.be

9,12% Endo Tools Therapeutics (ETT) legt zich toe op de strijd tegen obesitas, door een ingreep langs de maag voor te stellen die door een gastro-enteroloog kan worden uitgevoerd, met de bedoeling de maag via een hechting van de binnenwanden te verkleinen (geen operatie).

OMROEPGEBOUW FLAGEY

www.flagey.be

9,11% De vennootschap exploiteert ruimten bestemd voor diverse culturele activiteiten en bezit vijf zalen van verschillende grootten en functies.

VESALIUS BIOCAPITAL III

www.vesaliusbiocapital.com

8,92% Vesalius Biocapital III werd opgericht als Europees durfkapitaalfonds in het domein van de levenswetenschappen. Het fonds heeft zich als doel gesteld een gebalanceerde portefeuille uit te bouwen, bestaande uit tien à twaalf bedrijven die nieuwe medicijnen, diagnostica, medische instrumenten en toepassingen voor digitale gezondheidszorg ontwikkelen.

MIRACOR MEDICAL

www.miracormedical.com

8,77% Miracor is actief in de sector van de zogenaamde ‘Medical Devices’. Het ontwikkelde meer bepaald een techniek die gebruikt wordt in het kader van hartinfarcten en ervoor zorgt dat er in de linkerhartkamer minder hartcellen afsterven. Zo voorkomt men een nieuwe hartstilstand die optreedt bij 25% van de behandelde patiënten.

IMEC.XPAND

www.imecxpand.com

8,56% Imec.xpand is een nieuw investeringsfonds dat zich richt op jonge innoverende bedrijven. Het combineert alle voordelen van traditioneel venture capital, corporate venture capital en technologietransfers. Het mikt op ondernemers die deel willen uitmaken van de volgende innovatiegolf, die is gebaseerd op nano-elektronica in slimme toepassingen voor een duurzame samenleving.
CHINA BELGIUM DIRECT EQUITY INVESTMENT FUND (CBDEIF) 8,50% Het investeringsfonds heeft tot doel het  kapitaal van Chinese en Belgische bedrijven, die in China zijn gevestigd of er zich wensen te vestigen, te versterken.

SEQUANA MEDICAL

www.sequanamedical.com

8,22% Synergia Medical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en de commercialisering van actieve implanteerbare hulpmiddelen. Ze werkt aan de ontwikkeling van een neurostimulator voor epilepsie die gebruik maakt van glasvezels in plaats van elektrische draden. De bedoeling is compatibel te zijn met beeldvorming door magnetische resonantie.

CAPITAL-E II ARKIV

www.capital-e.com

8,04% Capital E-II is een naamloze vennootschap die handelt als een fonds van risicokapitaal, met als voornaamste doelstelling de micro/nano-elektronica en geavanceerde materialen voor nieuwe technologieën.

COMET TRAITEMENTS

www.cometgroup.be

7,26% Het bedrijf is actief in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen met het oog op de voorbereiding en de verkoop van secundaire grondstoffen bestemd voor de staal- en metaalindustrie.

BONE THERAPEUTICS

www.bonetherapeutics.com

7,07% Het bedrijf is actief in de botceltherapie.

COMET SAMBRE

www.cometgroup.be

7,03% Het bedrijf is actief in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen met het oog op de voorbereiding en de verkoop van secundaire grondstoffen bestemd voor de staal- en metaalindustrie.

NANOCYL

www.nanocyl.com

6,97% Het bedrijf heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van koolstof nanobuizen en van geformuleerde producten samengesteld op basis van koolstof nanobuizen.

IMCYSE

www.imcyse.com

6,70% IMCYSE is een biotechnologisch bedrijf dat in 2010 werd opgericht door Professor Saint-Remy (spin-off van de KU Leuven). Het ontwikkelt vernieuwende curatieve therapieën op het gebied van chronische ontstekings- en auto-immuunziekten en allergische aandoeningen.

VESALIUS BIOCAPITAL I

www.vesaliusbiocapital.com

6,67% Dit durfkapitaalfonds investeert in ondernemingen uit de sector biowetenschappen die nieuwe technologieën ontwikkelen vanaf een vroeg stadium.

V-BIO VENTURES FUND I ARKIV

www.v-bio.ventures

6,59% Beleggingsfonds dat zich richt op het vinden, opbouwen en financieren van jonge en innovatieve bedrijven met ambities in de biowetenschappen.

ASIT BIOTECH

www.biotechtools.fr

6,18% Biofarmaceutisch bedrijf in klinische fase en betrokken bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe immuno-therapie geneesmiddelen voor ademhalings - en voedselallergieën.

MINORYX THERAPEUTICS

www.minoryx.com

6,12% Minoryx Therapeutics is een Spaans biotechbedrijf dat zijn onderzoek toespitst op de ontwikkeling van behandelingen tegen weesziekten die het centrale zenuwstelsel aantasten. Het bedrijf ontwikkelde een molecule waarvan is aangetoond dat ze bij de mens veilig en doeltreffend is in het kader van een genetische neurodegeneratieve aandoening.

FOMCAP IV PRIVAK / FORCE OVER MASS

www.fomcap.com

5,39% FOMCAP IV is het vierde fonds van de Londense venture capitalist Force Over Mass. Het fonds belegt in jonge Europese groeibedrijven (seed & serie A) in de volgende sectoren: Fintech, Artificial Intelligence, Software as a Service en Industry 4.0.

UNIVERCELLS

www.univercells.com

4,89% Univercells werd in 2013 opgericht in Gosselies met als doel biologische producten beschikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Leverancier van innovatieve platformen en oplossingen voor bioproductie richt het zich op het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare biologische producten.

RX/SEAPORT

www.rxseaport.eu

4,63% RX/SeaPort werd opgericht om de haven voor te bereiden op de administratieve veranderingen als gevolg van de Brexit. Het eindresultaat is dat het fysieke goederenverkeer niet onderbroken wordt door de gewijzigde administratie en dat de concurrentiepositie van de haven van Zeebrugge versterkt wordt.

EURONEXT

www.euronext.com

4,50% Euronext exploiteert gereguleerde en transparante aandelen.

ITINERIS

www.itineris.net

4,26% Itineris softwareproduct UMAX laat nutsbedrijven (zowel water als elektriciteit) toe om hun klanteninteracties te beheren. De belangrijkste module hier is het facturatiesysteem maar de mogelijkheden van het pakket zijn ruimer dan dit.

MUZIEKKAPEL

www.musicchapel.org

3,55% Muziekkapel is een naamloze vennootschap met sociale doeleinden actief in 4 sectoren: vastgoed, hotelwezen, catering tijdens concerten, het ter beschikking stellen van concertruimten en recepties voor derden.

UNIFLY

www.unifly.aero

3,50% Unifly ontwikkelde een platform waarmee dronepiloten, de overheid en de gebruikers van het luchtruim (onder 500 voet) informatie kunnen uitwisselen.

EUROCLEAR

www.euroclear.com

3,07% Euroclear is een wereldspeler in de financiële post-trade industrie (clearing en settlement) gevestigd in Brussel. Het betreft een kritische ICT-infrastructuur binnen de financiële sector. De FPIM is de eerste aandeelhouder die geen klant is van de diensten van Euroclear.
SUSTAINABLE ANCHORAGE 2,92 % CVBA die voor rekening van de oprichters en de kleine Belgische beleggers de IBA-aandelen beheert een aanhoudt om de Belgische verankering ervan te waarborgen.

BEFIMMO

www.befimmo.be

2,46 % Befimmo is een G.V.V. (Gereglementeerde Vastgoed – Vennootschap) die vooral actief is op de kantorenmarkt, hoofdzakelijk te Brussel. Eén van de grootste klanten is de overheid die veelal langlopende huurcontracten met de vennootschap heeft aangegaan.

UNIFIED POST

www.unifiedpost.com

2,37% Het fintechbedrijf UnifiedPost Group, besitueerd in La Hulpe, werd in 2001 opgericht en legt zich toe op het optimaliseren van de elektronische verwerking van stromen facturen en andere professionele documenten. De onderneming onderscheidt zich door naar voren te treden als een one stop shop voor haar klanten (uniek platform) en door oplossingen op maat van elke sector aan te reiken.

FLUXYS

www.fluxys.com

2,13% Het bedrijf is de netwerkbeheerder in België en in het buitenland voor het transport en de stockage van gas en beschikt over activiteiten inzake transport, stockage en transit, met inbegrip van LNG-site vertrekkende vanuit Zeebrugge.

BIODISCOVERY 5

www.palico.com

2,04% Biodiscovery 5 is de 5e generatie van het fonds Biodiscovery, dat als doel heeft te investeren in de ontwikkeling van therapeutische producten en medische/diagnosehulpmiddelen. Het bestaat uit deskundigen in de sector van de biowetenschappen, om een financieel product aan te bieden dat eenvoudig en weloverwogen toegang verschaft tot deze sector. Biodiscovery schat de risico’s, de tijd en de middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten tot de cruciale fasen van waardeschepping

SAFRAN AERO BOOSTERS

www.safran-aero-boosters.com

1,78% De onderneming ontwikkelt, produceert en monteert materiaal voor lucht- en ruimtevaartsystemen.

ITEOS THERAPEUTICS

www.iteostherapeutics.com

1,40% iTeos Therapeutics is een gemeenschappelijke spin-off van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek (L.I.C.R.) en het de Duve Instituut van de Université Catholique de Louvain (U.C.L.). Het doel is om hun expertise in immunotherapie en tumorimmunologie te combineren voor de ontwikkeling van innovatieve antikankerbehandelingen.

NYXOAH

www.nyxoah.com

0,55% Nyxoah is een Belgische medtechonderneming die werd opgericht in 2009. Het bedrijf ontwikkelt neurostimulatoren die helpen om slaapapneu te bestrijden. Zo ontwikkelde Nyxoah het Genio-systeem. Daarbij wordt een stimulator ingeplant in de tongspier die de spier kan activeren wanneer de tong zich samentrekt aan de achterkant van het gehemelte en de luchtwegen verspert. Doordat het systeem de spier stimuleert, wordt de tong terug naar de oorspronkelijke positie gebracht en worden de orale luchtwegen weer vrijgemaakt.

AVANTIUM HOLDING

www.avantium.com

0,36% Nederlands bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en de commercialisering van hernieuwbare chemische oplossingen en processen en duurzame producten op basis van biologische materialen garandeert.

BNP PARIBAS

www.bnpparibas.com

0,29%  

BIOCARTIS GROUP

www.biocartis.com

0,29% Gespecialiseerde groep in de ontwikkeling van systemen voor moleculaire diagnose.

ION BEAM APPLICATIONS (IBA)

www.iba-worldwide.com

0,15% Wereldleider op het gebied van kankerdiagnose (dosimetrie) en de ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor de behandeling via protontherapie.

WELLINGTON PARTNER LIFE SCIENCES V GmbH (EIF)

www.wellington-partners.com

0,01% Wellington Partners Technology is een toonaangevend Europees durfkapitaalbedrijf dat gespecialiseerd is in investeringen in technologie- en life sciences-bedrijven in een vroeg stadium en groei.

SWDE

www.swde.be

0,01% Waals waterbedrijf dat 70% van de gezinnen en de bedrijven in die regio bevoorraadt.

ASCO INDUSTRIES

www.asco.be

0,00% Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de behandeling van componenten bestemd voor de luchtvaartindustrie.

BRUSSELS AIRLINES

www.brusselsairlines.com

0,00% De Belgische luchtvaartmaatschappij.

SABENA AEROSPACE ENGINEERING

www.sabena-aerospace.com

0,00% Sabena Aerospace Engineering is een onderneming die actief is in het onderhoud en de herstelling van vliegtuigen, zowel voor luchtvaartmaatschappijen als voor overheidsoperatoren / defensie.

SKEYES / SkeyDrone

www.skeyes.be

0,00% De onderneming SkeyDrone, opgericht in februari 2020, is een aparte entiteit van Skeyes (dat het Belgische luchtruim controleert). Ze legt zich toe op de ontwikkeling en commercialisering van diensten verbonden aan het onbemande luchtverkeer (UTM - unmanned traffic management).