Samenstelling van de raad van bestuur en van de comités


 
FUNCTIE IN RAAD VAN BESTUUR FUNCTIE IN COMITÉS
LAURENCE BOVY Voorzitster Voorzitter van het strategisch comité
KOENRAAD VAN LOO Gedelegeerd bestuurder Lid van het strategisch comité
OLIVIER HENIN Ondervoorzitter Lid van het strategisch comité
KOEN SCHOORS Ondervoorzitter Lid van het strategisch comité
RENAAT BERCKMOES Bestuurder Voorzitter van het bezoldigingscomité
NICOLAS PIRE Bestuurder Lid van het auditcomité
LIEVE SCHUERMANS Bestuurster  
NATHALIE OMBELETS Bestuurster  
ARIEL GONZALEZ Bestuurder  
PIERRE HARKAY Bestuurder  
ISABELLE CALLENS Onafhankelijke bestuurder Lid van het bezoldigingscomité
KATHLEEN VAN DEN NESTE Onafhankelijke bestuurder Voorzitter van het auditcomité - Lid van het bezoldigingscomité