Wat doen wij

De FPIM is de federale overheidsholding die een dubbele functie vervult. De FPIM treedt op als een investeringsmaatschappij en treedt ook op als holding van de overheid. De investeringen als openbare holding werden genomen in overleg met de overheid.

In het verlengde van de openbare holdingfunctie kan de FPIM tevens participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke aanvraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.

 

 FPIM als investeringsmaatschappij

De FPIM wenst zich tevens te profileren als de investeringsmaatschappij die een groot belang hecht aan maatschappelijk verantwoorde projecten. De FPIM zoekt naar een optimale combinatie tussen rendabiliteit en maatschappelijke relevantie.

De FPIM wenst zich voornamelijk te focussen op de volgende economische en transversale sectoren.

 • Luchtvaartindustrie en luchthavens
 • Vastgoed
 • Netwerken
 • Internationale investeringen
 • Innovatie
 • Duurzaamheid

Sedert 2012 heeft de FPIM haar strategische prioriteiten uitgebreid naar de sector van de infrastructuur en netwerkbeheerders welke een cruciale economische rol spelen ten dienste van de Belgische gezinnen en bedrijven.

Volgende participaties geven een idee over de investeringsopportuniteiten die de FPIM zoekt.

 • Fluxys
 • La société wallonne des eaux
 • Comet (behandeling van afval)
 • Fidentia Green Buildings 
 • Vesalius Biocapital I (investeringsfonds-medische innovaties)
 • Nanocyl (nanotubes)

Sinds de gedeeltelijke hernieuwing van haar raad van bestuur in november 2013, na een volledig jaar de facto in continuïteit gewerkt te hebben, heeft de FPIM in de loop van 2014 overigens een verdere bijsturing van haar investeringsstrategie doorgevoerd.

 

FPIM als holdingmaatschappij

De FPIM participeert in bedrijven waarmee de Staat een bijzondere band heeft of die van strategisch belang zijn of die betrekking hebben op geprivatiseerde overheidsbedrijven.

De volgende participaties illustreren deze benadering:

 • Brussels Airport Company
 • Bpost
 • BNP Paribas
 • Nationale Loterij
 • Congrespaleis
 • SN Airholding / Brussels Airlines
 • China Belgium Direct Equity Investment Fund
 • Omroepgebouw Flagey

 

FPIM als mandataris van de overheid (gedelegeerde opdrachten)

In sommige gevallen overtreffen de investeringen de capaciteit van de eigen middelen van de FPIM, of zijn investeringen nauwelijks rendabel, maar vertonen toch een uitgesproken maatschappelijke relevantie die de overheid er toe aanzet om de investering te doen.

De overheid draagt in deze gevallen aan de FPIM op om de investering te verwezenlijken en  draagt de overheid de eraan verbonden lasten. De FPIM voert het beleid in deze vennootschappen uit op uitdrukkelijk initiatief van de overheid. Modelvoorbeeld hiervan zijn de investeringen in de enkele grote financiële instellingen sinds de bankencrisis in 2008.

Zo heeft de FPIM met de Staat een belangrijke participatie genomen in de bancaire sector (BNPP Fortis (nu verkocht), BNP Paribas, Dexia, Belfius, Ethias Finance, thans Vitrufin), maar ook in bedrijven zoals ASTRID, de netwerkbeheerder voor de communicatie van en tussen de veiligheidsdiensten in het land.