Beleggingsportefeuille (op 31/12/2023)

We provide smart capital for Belgian innovation and driving socio-economic growth.

Our role is to create
sustainable long-term value.
all our investments are driven by our values.

Smartfin Capital III
Aandeelhouderschap8.8 %
SMARTFIN VENTURES
Aandeelhouderschap41.89 %
SmartFin is een fonds dat als doel heeft minderheidsparticipaties te nemen in “early stage” bedrijven die actief zijn in zogeheten intelligente nieuwe technologieën, toegepast op de financiële sector (FinTech), alsook in aanverwante technologieën zoals beveiliging, Big Data, artificiële intelligentie en bedrijfssoftware.
Smartsec (Hex-rays)
Aandeelhouderschap16.68 %
SMARTVENTURE II
Aandeelhouderschap9.62 %
SmartFin is een fonds dat minderheidsbelangen wil nemen in startende ondernemingen die actief zijn in nieuwe, zogeheten slimme technologieën die worden toegepast op de financiële sector (FinTech), en in aanverwante technologieën zoals beveiliging, Big Data, kunstmatige intelligentie en bedrijfssoftware.
NMBS
Aandeelhouderschap0.00 %
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Solithor
Aandeelhouderschap16.76 %
SONACA
Aandeelhouderschap14.75 %
Internationale groep met als belangrijkste activiteiten de ontwikkeling, de productie, de assemblage en het testen van lucht- en ruimtevaartsystemen.
Sparki
Aandeelhouderschap49.37 %
Sparki bouwt een krachtige, toegankelijke en betrouwbare netwerk van ultrafast chargers voor elektrische wagens in België.
SUSTAINABLE ANCHORAGE
Aandeelhouderschap2.92 %
CVBA die voor rekening van de oprichters en de kleine Belgische beleggers de IBA-aandelen beheert een aanhoudt om de Belgische verankering ervan te waarborgen.
Swimove
Aandeelhouderschap49.00 %
Een nieuwe vennootschap met sociaal oogmerk, die op initiatief van de VUB werd opgericht. Ze heeft als opdracht het beheer van de renovatie en de uitbreiding van het zwembad van de VUB, evenals de uitbating van een zwemschool.
SYNERGIA MEDICAL
Aandeelhouderschap13.58 %
Synergia Medical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en de commercialisering van actieve implanteerbare hulpmiddelen. Ze werkt aan de ontwikkeling van een neurostimulator voor epilepsie die gebruik maakt van glasvezels in plaats van elektrische draden. De bedoeling is compatibel te zijn met beeldvorming door magnetische resonantie.
T2 ENERGY TRANSITION FUND
Aandeelhouderschap1.08 %
Fondsen die zich inzetten voor de energietransitie en het koolstofvrij maken van de economie.
TARA INDIA FUND IV TRUST
Aandeelhouderschap20.65 %
Tara Investment Fund IV is een Indisch investeringsfonds actief in beleggingen met maatschappelijke impact. Dit fonds legt zich toe zich op investeringen in start-ups met een innovatief karakter.
TEXERE BIOTECH
Aandeelhouderschap14.29 %
Texere heeft als doel om materiaal aan te bieden voor botreconstructie en reconstructieve chirurgie waarmee een “allotransplantatie van botten kan worden uitgevoerd met menselijke weefsels”. Het centrale idee is dus om koppen van dijbenen die overblijven na operaties te gebruiken en een model op te stellen om die koppen te behandelen, te versnijden en te bewaren om er steunmiddelen van te maken voor mensen die herstellen van een beentransplantatie.
THAUMAS « EUROPORTS »
Aandeelhouderschap23.32 %
Thaumas is een holdingmaatschappij die aanvankelijk werd opgericht en gebruikt als juridische entiteit om het overnameproces van de havengroep Euroports te beheren. Op de datum van de closing van de transactie wordt zij eigenaar van de aandelen.
THE FAKTORY FUND
Aandeelhouderschap14.99 %
Het fonds Faktory II wil startkapitaal verschaffen aan technologiebedrijven (hoofdzakelijk Internet of Things en Software as a Service) die willen uitgroeien tot wereldleiders in 2B-marktniches. Het werd in december 2019 opgerich en investeert enkel in bedrijven die een product, en geen dienst, aanbieden, om dat op wereldschaal te kunnen uitrollen.
10 | 12
1 2 9 10 11 12

SFPI is a stable partner who provides support for innovation and growth to create long-term value for Belgian society.