Visie & strategie

Waardepropositie

De FPIM biedt ‘smart capital solutions’ aan. Dat is een ‘geduldige’ inbreng of quasi-inbreng waarbij rekening wordt gehouden met het financiële en niet-financiële rendement, om start-ups en veelbelovende ecosystemen indirect te steunen via fondsen, en scale-ups en incubators van ecosystemen te laten groeien door middel van directe investeringen. Bovendien benut de FPIM haar naamsbekendheid als ‘Sovereign Wealth Fund of Belgium’ om de geloofwaardigheid van ondernemingen in haar portefeuille te versterken en ze toegang te verlenen tot
een breed nationaal en internationaal netwerk.

Met de langetermijnbelangen van de Belgische samenleving en economie in gedachten zal de FPIM voornamelijk direct investeren in strategische activa via inbreng en quasi-inbreng. Die activa zijn ondernemingen die passen binnen de ‘nieuwe economie’ en ondernemingen van ‘nationaal belang’. Uiteraard zal de FPIM ook optreden als competentiecentrum om de Belgische regering te adviseren en te helpen bij specifieke kwesties.