Picto Finance

Finance

Strategische sector

De kracht van het Fintech-ecosysteem in België schuilt in de B2B-oplossingen. De FPIM zal inzetten op dat sterke punt, door de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen in de B2B-sector te steunen en op die manier aan de uitdagingen van de financiële sector te beantwoorden.

Tegelijk zou de FPIM de stabiliteit op lange termijn van het financiële systeem blijven garanderen, door via een dynamisch beheer te waken over de verankering van strategische activa als banken, verzekeringsmaatschappijen en de infrastructuur van financiële markten, in lijn met haar strategie voor ‘strategic assets’ (Belfius, Ethias, BNP Paribas, Euronext en Euroclear).

Het plan om de overheidsparticipaties in Belfius, Ethias en BNP Paribas te centraliseren bij de FPIM, kadert in die doelstelling